Konsert – ”Toner för Generationer” 2023

Med solist Tekla Kolar Konkoli och Göteborgs Suzukiförening

Plats

Partille Kulturum

Datum

2023 11 24


Fredagskonsert med och för unga musiker i Partille Kulturum. Den första av två konsertsamarbeten med unga solister och stråkmusiker under vårt ”Attacca”-projekt. Med 18-åriga violinsolisten Tekla Kolar Konkoli samt ett helt gäng ungdomar och solister från Göteborgs Suzukiförening. Ett ordentligt generationsöverskridande event där åldersspannet mellan den yngsta och äldsta deltagaren var inte mindre än 74 år (!)
Konserten introducerades av Partille kultursamordnare Anna Foster.

Toner för Generationer” är en serie med två konserter som görs tillsammans med unga stråkar. De genomförs inom ramarna för vårt projekt Arco-Attacca-Da Capo med nyorienteringsbidrag från Ideell Kulturallians och syftar till att ge unga stråkmusiker chansen att vara solister såväl som att spela och medverka med en större orkester.

Läs mer om projektet ”Arco-Attaca-Da Capo”

Program

 • Johann Sebastian BachVivace ur Konsert för 2 violiner, i d-moll
  Partille Kammarorkester med solister ur Göteborgs Suzukiförening
 • Birger Anrep-NordinKråkeboserenad
  Partille Kammarorkester
 • Francesco Maria VeraciniGigue ur Sonata i d-moll
  Göteborgs Suzukiförening
 • Henri VieuxtempsSouvenirs D’Amerique, variations on Yankee Doodle
  Partille Kammarorkester med Solist: Tekla Kolar Konkoli
 • Peter WarlockCapriol Suite för stråkorkester
  Partille Kammarorkester och Göteborgs Suzukiförening

Dirigent – Pierre Torwald
Solist – Tekla Kolar Konkoli
Göteborgs Suzukiförening – med stråkpedagoger Emanuel Kling och Marika Wirung
Konsertmästare PKO – Malin Bergman
Introduktion – Anna Foster, kultursamordnare i Partille Kommun
Göteborgs Suzukiförenings föräldragrupp – Fikaförsäljning
Clas Lestén – Ljudupptagning                                


Stort tack till våra externa bidragsgivare, utan vilka vi inte hade kunnat genomföra konserten:

Ideell Kulturallians
Partille Kommun
Sveriges Orkesterförbund
KULTURENS bildningsförbund
Konsert – Orkesterfestivalen 2023

Med tvärflöjt och harpa

Plats

Smyrna Frihamnskyrkan

Datum

2023 09 30


Höstens musikaliska höjdpunkt! Den 29/9 och 30/9 gick Sveriges största orkesterfestival med 12 fritidsorkestrar från Västsverige av stapeln. Under festivalens två dagar gavs konserter med stor bred av repertoar och stilar. Ett fantastiskt arrangemang av Syskonorkestrarna i Väst.

Partille Kammarorkester medverkade såklart – och spelade fyra stycken under ledning av Finn Rosengren som förberett programmet noga under lång tid, och hade såväl tålamod som MOD att låta oss pröva och öva in detta fina urval av verk. Ett urval som gav oss stor spelvariation, stora utmaningar med snabba pizzicato-byten och höga tempon. 

Cecilia Ekmark gjorde inte bara en enastående insats som tvärflöjtssolist i två stycken, utan förberedde oss även som repetitör under de första repen av Frumeries Pastoral Svit i januari/februari.
Vi var också mycket glada att kunna engagera harpisten Malin Kjellgren som med sina 47 strängar bidrog till en härlig klangbild.

Program

 • Jean Sibelius – ”Suite Caracteristique”, op 100
 • Arnold Schönberg – ”Notturno”, Für Streicher und Harfe
 • Jakob Adolf Hägg – ”Pianostycke i B-dur”, i arr för stråkorkester av Finn Rosengren
 • Gunnar de Frumerie – ”Pastoral Svit”, för flöjt, stråkorkester och harpa

Dirigent – Finn Rosengren
Solist – Cecilia Ekmark
Harpa – Malin Kjellgren
Konsertmästare – Malin Bergman                                  Vår konsert under Syskonorkestrar i Väst finansierades delvis av bidrag från SOF och delvis av projektmedel från Ideell Kulturallians – inom delprojektet ARCO (Med stråke), som syftar till att öka intresset för stråkorkestermusik generellt i kommun och västsverige.

Konsert – ”Förklädd Gud” i Jonsered

”Ej för de starka i världen, men för de svaga”

Plats

Jonsereds Kyrka

Datum

2023 06 11


Konsert tillsammans med stor projektkör, sångsolister, recitatör, blåsare och pianist i en fullsatt Jonsereds Kyrka.

Huvudnumret var givetvis Lars-Erik Larssons Opus ”Förklädd Gud” från 1940, ett av våra mest klassiska och älskade svenska kör- och orkesterverk. Texten är hämtad från Hjalmar Gullbergs diktsamling Kärlek i tjugonde seklet från 1933 och bygger på den antika grekiska gudasagan där guden Apollon fick som straff att vandra förklädd bland människor på jorden.

Program

 • Psalm 199:1 – 3 ”Den blomstertid nu kommer”
 • Lars-Erik Larsson – ”Folkvisenatt” ur Det svenska Landet
 • John Rutter – ”Se på din värld
 • W A Mozart – ”Laudate Dominum”, ur Vesperae Solennes de Confessore, K.399
 • Lars-Erik Larsson – ”Förklädd Gud”, Opus 24

Dirigent – Anna-Lena Nordberg
Betlehemskyrkans kör
Jonsereds kyrkokör mfl
Sopran – Maria Lafveskans
Baryton – Tore Norrby                                  
Recitatör – Ingemar Carlehed
Konsertmästare – Malin Bergman
Flöjt – Cecilia Ekmark                                  
Fagott – Maria Möllersjö
Oboe – Carl Marttala
Klarinett – Andrew Yiu
Horn – Britt-Marie Jonsson    
Horn – Marie Lundmarker
Piano – Camilla Voigt

Konsert – ”Skymning, Gryning” på Öckerö

Oratoriet ”Skymning, Gryning – att stiga ut ur krigets skugga”

Plats

Öckerö Kyrka

Datum

2023 05 07


Sverigepremiär för uppförandet av Oratoriet ”Skymning, gryning – att stiga ut ur krigets skugga” som ursprungligen skrevs inför Finlands 100-årsjubileum 2017 av musiker och tonsättare Thomas Enroth med text av Thomas Lundin och i arrangemang av Nils-Petter Ankarblom.

Oratoriet består av tretton satser för solister, kör och orkester och uppfördes 20-talet gånger med full besättning i Finland under feståret 2017. Oratoriet har även spelats in av Tjeckiens nationella symfoniker.

Under ledning av Magnus Wassenius framfördes verket passande nog på fredsdagen 7 Maj, med inte mindre än 90-talet körsångare från församlingarna Öckerö, pianist, fyra sångsolister, recitatör och Partille Kammarorkester. Finalsatsen ”Jordens natt skall ljusna” backades dessutom upp av 20-talet inresta finska körmedlemmar som var med när verket framfördes i original 2017. Även kompositören Thomas Enroth samt arrangören Nils-Petter Ankarblom närvarade vid det svenska uruppförandet.

Resultatet blev riktigt pampigt, storslaget och trångt både för medverkande och konsertbesökare – i en fullsatt Öckerö kyrka.

Skymning, gryning – att stiga ut ur krigets skugga

Dirigent – Magnus Wassenius
Solist – Johanna Askeroth, sopran
Solist – Lena Bäcklund, mezzosopran
Solist – Sören Renulf, tenor
Solist – Björn Larsson, bas
Solist – Marcin Dominik Gluch, piano
Konsertmästare – Malin Bergman
Recitatör – Daniel Brattgård