Konsert – ”Skymning, Gryning” på Öckerö

Oratoriet ”Skymning, Gryning – att stiga ut ur krigets skugga”

Plats

Öckerö Kyrka

Datum

2023 05 07


Sverigepremiär för uppförandet av Oratoriet ”Skymning, gryning – att stiga ut ur krigets skugga” som ursprungligen skrevs inför Finlands 100-årsjubileum 2017 av musiker och tonsättare Thomas Enroth med text av Thomas Lundin och i arrangemang av Nils-Petter Ankarblom.

Oratoriet består av tretton satser för solister, kör och orkester och uppfördes 20-talet gånger med full besättning i Finland under feståret 2017. Oratoriet har även spelats in av Tjeckiens nationella symfoniker.

Under ledning av Magnus Wassenius framfördes verket passande nog på fredsdagen 7 Maj, med inte mindre än 90-talet körsångare från församlingarna Öckerö, pianist, fyra sångsolister, recitatör och Partille Kammarorkester. Finalsatsen ”Jordens natt skall ljusna” backades dessutom upp av 20-talet inresta finska körmedlemmar som var med när verket framfördes i original 2017. Även kompositören Thomas Enroth samt arrangören Nils-Petter Ankarblom närvarade vid det svenska uruppförandet.

Resultatet blev riktigt pampigt, storslaget och trångt både för medverkande och konsertbesökare – i en fullsatt Öckerö kyrka.

Skymning, gryning – att stiga ut ur krigets skugga

Dirigent – Magnus Wassenius
Solist – Johanna Askeroth, sopran
Solist – Lena Bäcklund, mezzosopran
Solist – Sören Renulf, tenor
Solist – Björn Larsson, bas
Solist – Marcin Dominik Gluch, piano
Konsertmästare – Malin Bergman
Recitatör – Daniel Brattgård

Konsert – ”Musik från fyra sekel” i Partille Kulturum

Partille Kammarorkester konsert Kulturum

Musik av fem olika kompositörer från fyra olika århundraden. Och med två dirigenter, varav en som solist.

Plats

Partille Kulturum, Utställningshallen

Datum

2022 11 12


Konserten genomfördes i Partille Kammarorkesters egna regi, med Pierre Torwald (som flera gånger tidigare hållit i dirigentpinnen för PKO) som trumpetsolist och med Finn Rosengren som dirigent.
Det här var det andra av två uppföranden av konsertprogrammet med temat ”Musik från fyra sekler” som ursprungligen skulle ha uppförts 2020. Den planerade konserten fick då ställas in till följd av den uppblossande Coronapandemin och dess påföljande restriktioner.

Några skillnader i det ursprungliga programmet från 2020 var att första stycket byttes ut från Purcells trumpetsonat till Torellis Sonata samt att Griegs Holbergsvit utgick. Purcell hann vi genomföra med Pierre som både solist och dirigent under Orkesterfestivalen 2021 och Grieg spelades under ledning av Cecilia Ekmark på vår konsert i Lane Ryr i början av året.

Annette Lennartsson stöttade orkestern på Cembalo. Några sena bortfall p g a sjukdom täcktes tacksam upp på kort varsel av Pernilla Borg på andra violin och Ann-Marie Andersson på kontrabas.

Konserten genomfördes med stöd från Partille Kommun, Sveriges Orkesterförbund SOF och Kulturens studieförbund.

Vårt program

 • Giuseppe Torelli (1658-1709) – Sonata i D-dur för trumpet och stråkorkester
  Trumpet: Pierre Torwald
 • Carl Stamitz (1746-1801) – Orkesterkvartett F-dur Op. 4.
 • Valborg Aulin (1860-1928) – Elegie Op. 8. no 3
 • Rezsö Sugár (1919-1988) – Två stycken för stråkorkester för ungdomar
 • Lars-Erik Larsson (1908-1986) – Concertino för trumpet och stråkorkester. Op. 45. nr 6
  Trumpet: Pierre Torwald

Dirigent – Finn Rosengren
Solist, trumpet – Pierre Torwald
Konsertmästare – Malin Bergman

Affisch – konsert i Partille Kulturum 2022 11 12

Konsert – ”Musik från fyra sekel” i Hyssna

Fem kompositörer, från fyra sekel.

Plats

Hyssna nya Kyrka

Datum

2022 10 23


Musikgudstjänst

Den första av två uppföranden av konsertprogram med temat ”Musik från fyra sekler” som ursprungligen skulle ha uppförts 2020. Den planerade konserten fick då ställas in till följd av den uppblossande Coronapandemin och dess påföljande restriktioner.
PKO fick tillfälle att göra programmet i Hyssna i samband med den musikgudstjänst som hölls och ackompanjerade, tillsammans med kyrkomusiker Marie Englund Hyllstam, även församlingens Psalmsång. Orkesterns kontrabassist Hilding Egestål höll aftonbön. Pierre Torwald, som tidigare hållit i dirigentpinnen under 2020-2021 medverkade den här gången i egenskap av trumpetsolist och finn Rosengren dirigerade. Det blev ett riktigt fint ”genrep” med publik inför kommande konsert i Partille Kulturum.

Vårt program

 • Giuseppe Torelli (1658-1709) – Sonata i D-dur för trumpet och stråkorkester
  Trumpet: Pierre Torwald
 • Carl Stamitz (1746-1801) – Orkesterkvartett F-dur Op. 4.
 • Valborg Aulin (1860-1928) – Elegie Op. 8. no 3
 • Psalm 191 – Den dag du gav oss, Gud, är gången
 • Rezsö Sugár (1919-1988) – Två stycken för stråkorkester för ungdomar
 • Lars-Erik Larsson (1908-1986) – Concertino för trumpet och stråkorkester. Op. 45. nr 6
  Trumpet: Pierre Torwald

Dirigent – Finn Rosengren
Solist, trumpet – Pierre Torwald
Konsertmästare – Malin Bergman
Kyrkomusiker – Marie Englund Hyllstam
Aftonbön – Hilding Egestål

Konsert – Hjällbo Kyrka

Förklädd Gud med blås och kör

Plats

Hjällbo Kyrka

Datum

2022 05 21


Förklädd Gud i Hjällbo

Hjällbo Kyrkas kantor Leif Tullhage avslutade sin tjänst i stor stil genom att sätta ihop en mycket fin och trevlig konsert. Partille Kammarorkester stod för stråkarna, och orkestersättningen kompletterades av såväl blåsare, pukor och harpa (klaviatur). Nylöse pastoratskör stod för sång och recitation/solosång av Erika Tordéus samt Anders Andersson.
Förutom huvudnumret – Lars -Erik Larssons och Hjalmar Gullbergs ”Förklädd Gud” framfördes såväl stycken av Bach och Mozart. Kör och musiker framförde även ett antal visor och sånger.

Program

 • Lars-Erik Larsson/Hjalmar Gullberg – ”Förklädd Gud”
 • Johann Sebastian Bach – Jesus bleibet meine Freude
 • Wolfgang Amadeus Mozart – Laudate Dominum

Dirigent: Leif Tullhage
Solister och recitation: Erika Tordeus (sopran) och Anders Andersson (baryton)

Affisch