PKO – Historik

Partille Sävedalens Musiksällskap/Partille Kammarorkester. 

Historik Sammanställd Oktober 2016 av Sven Larsson.
Uppdaterad Maj 2021 

Partille Sävedalens Musiksällskap, PSM, bildades 1944 av musikdirektör Gösta Wahlström som då var kommunal musikledare i Partille kommun och (ende) lärare i den nystartade musikskolan. Partille Kammarorkester (PKO) är en uppföljare till PSM. I PKO’s arkiverade material finns en samling pressklipp, generalprogram och programblad från PSM’s verksamhet för åren 1944-63. Det finns däremot inga protokoll från årsmöten, bokslut eller verksamhetsberättelser. Stadgarna för PSM som senare togs över av PKO är odaterade. 

Sällskapet bestod redan tidigt av en orkester med stråkar och blåsare samt kör. Verksamheten tycks ha kommit igång snabbt. Redan i april 1946 deltar PSM tillsammans med Gbg’s allmänna körförbund i en körkonsert i Göteborgs konserthus. Delar av programmet framfördes sedan i juni månad vid en konsert i Sarpsborg. Då fanns redan orkestern etablerad. Den framförde Ouvertyren till operan Titus av Mozart samt tillsammans med kör och solist en Kantat av organisten i Göteborgs domkyrka Gösta Lundborg. 

Mellan 1944 och 1959 var Gösta Wahlström dirigent för PSM. Ordförande för sällskapet var fram till 1958 Arne Ekman. Sällskapets konserterande under denna tid kan ganska väl följas i det bevarade materialet. Julkonserter gavs regelbundet första advent i Jonsereds kyrka. Som konsertlokal utnyttjades ofta samlingssalen i Daros fabriker. Särskilda ungdoms/skolkonserter gavs. 

Musiksällskap började bildas i Sverige under 1800-talets första hälft. De hade ofta som mål att kunna framföra Haydn ́s oratorium Skapelsen eller oratoriet Årstiderna. PSM framförde 1950 delar av oratoriet Årstiderna. Solist vara bland andra Anne-Marie Hennroth som ofta återkommer som solist vid PSM’s konserter, senare med efternamnet Hennroth-Tersman. I sin anmälan av konserten i GP skriver Carl Tillius att ”det är ett stycke kulturarbete att få innevånare i Partille att personligen lära känna ett av musiklitteraturens stora verk”.
Ytterligare en stor satsning från PSM var framförandet år 1955 i av Donizettis Opera Pärlfiskarna. Framförandet skedde i konsertant form först i Partille och därefter på Stora Teatern i Göteborg. 

Valet av stycken som framfördes vid konserterna var mycket ambitiöst. Här följer några exempel på krävande stycken som framförts.

  • Sibelius: Pelles et Mellisande.
  • Rosenberg: Den heliga natten.
  • Mozart: Symfoni no 35, 36 och 39.
  • Berwald: Symfoni i G-dur och Ouvertyren till Estrella di Soria.
  • Dvorak: Adagio ur cellokonsert.
  • Haydn: Symfoni 103.

Man framförde också musik av komponerande organister i Göteborgstrakten som Gösta Lundborg och Birger Anrep Nordin. 

1959 slutade Gösta Wahlström som kommunal musikledare i Partille och blev organist i Sävedalens församling. Dirigent för PSM blev då Sture Olsson fram till 1964 då PSM i praktiken upphörde. Under den sista tiden hade man börjat samarbeta med Lerums musiksällskap. I PKO,s arkiv finns en kort sammanfattning av PSM’s verksamhet av Anne-Marie Hennroth-Tersman, som varit medlem i PSM sedan starten och ofta haft sångsolistuppdrag. Enligt henne följde stora delar av kören med Gösta Wahlström till Sävedalens kyrka och många gick över till Lerums Musiksällskap så att endast en handfull sångare återstod 1964.
Endast en orkestermedlem, enligt uppgift Arne Ekman, gick enligt Hennroth-Tersman över till Lerums Musiksällskap. I PKO ’s arkiv finns inget material bevarat från tiden då samarbetet skedde med Lerums Musiksällskap. Men enligt uppgift leddes orkestern i Lerum under -70 talet av Arthur Andersson, som var ledare för kommunala musikskolan i Partille. Hans ledarskap var troligen orsaken till att många Partillebor kom att spela i orkestern. Under slutet av -70 talet flyttades repetitionslokalen till Partille. 1982 delades orkestern upp i en Partilleorkester och en Lerumsorkester. 

Partilleorkestern valde en interimsstyrelse under ledning av Arne Ekman. Vid ett konstituerande styrelsemöte 13.10.82 bildades en orkesterförening. Eva Hallström valdes till ordförande, Gunnar Rynefors till sekreterare. Som dirigent utsågs Arthur Andersson.
Vid första ordinarie styrelsemötet tog föreningen namnet Partille Sävedalens Musiksällskap. Namnet bedömdes ha tradition och många medlemmarna bodde i Sävedalen. Arne Ekman överlämnade en ordförandeklubba som han tidigare erhållit som 40-års present. Klubban bevaras fortfarande av föreningens ordförande. Den är tillverkad av möbelsnickare F. Holtz.

Så småningom antogs stadgar för föreningen som baserades på det äldre PS’ ́s stadgar. Ekonomi för verksamheten erhölls genom samarbete med ABF och föreningen erhöll även kommunalt stöd. Orkestern leddes under en längre period av John-Erik Andersson, som också var ledare för Jonsereds musikkår. Orkestrarna samarbetade då regelbundet. Medlemmar ur blåsorkestern förstärkte stråkorkestern. Verk skrivna för symfoniorkester kunde då framföras. Från 1995 avslutades detta samarbete.

1996 antog föreningen orkesternamnet Partille Kammarorkester. Namnet bedömdes avspegla orkesterns inriktning bättre än den gamla beteckningen musiksällskap. Musiksällskapen runt om i landet har i allmänhet haft verksamhet för full orkester och kör. Orkestern fungerade nu som en mindre stråkorkester ibland förstärkt med blåsare och solister. Föreningen behöll dock sitt gamla namn tills vidare. Vid årsmötet 2009 beslöts ändra också föreningens namn från Partille Sävedalens Musiksällskap till Partille Kammarorkester och beslutet stadfästes vid årsmötet 2010. Detta föranledde revision av föreningens stadgar. Smärre förändringar av stadgarna genomfördes. Viktigast var att medlemskap i föreningen i fortsättningen förutsätter erlagd årsavgift. Tidigare hade den som spelade i orkestern räknats som medlem. De nya stadgarna stadfästes vid ett extra föreningsmöte januari 2015. 

Förtroendevalda 1982 till 2021

Ordförande
Eva Hallström 1982- 2004
Bror Jansson 2005-2013
Sven Larsson 2014-2020
Ingeborg Palmér 2021 –

Sekreterare
Gunnar Rynefors 1982- 

Kassör
Elisabeth Wassbäck- Morén 1982
Anna-Lisa Wedin 1982-1989
Angela Roos 1989-1991
Tibor Toth 1992-1993
Gunnar Rynefors 1994
Anna Himmelman 1995-1999
Agneta Hallgren 2000-2001
Bror Jansson 2002-2004
Agneta Hallgren 2005-2020
Bodil Brehmer 2021- 

Dirigenter-Ledare 1982-2021

Mellan åren 1982 till 2007 leddes orkestern av en ledare som svarade för så gott som alla konserter. I tur och ordning Arthur Andersson, Lennart Winnberg, John-Eric Andersson, Per Boesen, Håkan Sjönnemo, Staffan Ebbersten och Göran Österberg. Enstaka konserter, främst julkonserter, hade andra ledare. 

Arthur Andersson Den nystartade orkesterns förste dirigent åren 1982-1984. Ledare för kommunala musikskolan i Partille.

John-Erik Andersson Flöjtist och flöjtlärare vid kulturskolan i Partille. Var också ledare för Jonsereds musikkår. Ledde orkestern åren 1984 -1994 under en av spelårets terminer. Orkestern samarbetade då med musiker or Jonsereds musikkår.
Spelårets andra termin leddes orkestern av Lennart Winnberg eller Per Boesen.

Lennart Winnberg Stråkpedagog och inspiratör ledde orkestern 1984-1989, under en av spelårens terminer.

Per Boesen Cellist och cellopedagog. Ledde orkestern 1990-1994 under en av spelårets terminer och omväxlade således med John-Eric Andersson. Orkestern spelade då enbart musik för stråkorkester med och utan solister.

Håkan Sjönnemo Stämledare för andrafiolerna i GSO. Började sitt ledarskap för PKO våren 1995 och blev fast ledare för orkestern fram till 2002. Håkan Sjönnemo ledde orkestern vid Julsångskonserter i Jonsereds kyrka också under åren 2002-2005.

Staffan Ebbersten Frilansviolinist. Orkesterns ordinarie ledare hösten 2002 till våren 2003. Ledde även ett projekt våren 2008.

Göran Österberg Violinist vid Göteborgsoperan. Orkesterns ledare från hösten 2003 till våren 2007.

Per Graneld Klarinettist i Spårvägens musikkår. Ledde orkestern hösten 1989.

Tina Andersson Flöjtist i Spårvägens musikkår. Ledde orkestern hösten 1992

Leif Lundberg Organist i Hjällbo församling ledde orkestern vid adventskonserter i församlingen 1990-1993.

Finn Rosengren Legendarisk musikprofil i Göteborg. Ursprungligen slagverkare. Dirigent vid Göteborgsoperan. Inspiratör, bland annat som ledare för Göteborgs Ungdomsorkester. Sedan 2007 har Finn Rosengren lett orkestern vid någon produktion årligen.

Ingrid Sjönnemo Tredje Konsertmäsare i GSO. Ledde orkestern vid upprepade tillfällen mellan 2007 och 2014 ofta kombinerat med solistroll.

Magnus Wassenius Organist i Högsbo församling. Engagerade orkestern för ett flertal spelningar åren 2009 till 2015. Bland annat vid flera framföranden av Lars-Erik Larssons ”Förklädd Gud” och Saint-Saens Juloratorium.

Pierre Torwald Trumpetare med barocktrumpet som specialitet. Medlem i Gbg Barock. Dirigentelev till Finn Rosengren. Engagerades för en konsert 2014 och en konsert 2015. Har därefter varit återkommande dirigent under 2020-2021.

Malin Bergman Orkesterns konsertmästare. Stråkpedagog. Har sedan år 2006 lett de återkommande julsångskonserterna i Jonsereds kyrka. Under senare år även en rad andra projekt bland annat konserten i Strömstads kyrka 2015 med två kronprinsessor som åhörare.

Hilding Egestål Amatörmusiker. Andreviolinst och Kontrabasist i orkestern. Har studerat dirigering för Finn Rosengren och har lett orkestern vid en konsert våren 2015. 

Philip Crawford
Musikstuderande cellist som bedrivit dirigeringsstudier för Finn Rosengren. Philip ledde ett projekt hösten 2017.

Ekonomi 1982-2016

Under orkesterns första år erhöll föreningen bidrag från kommunen och från ABF som täckte föreningens kostnader. Kostnaderna utgjordes framför allt av dirigent och solistarvoden.

Under mitten av -90 talet ökade kostnaderna och 1996 infördes för att förbättra orkesterns ekonomi medlemsavgifter. Medlemsavgiften bestämdes till 100 kr och för studerande 50 kr. Redan 1997 höjdes avgiften till 300 respektive 150 kr. 1999 höjdes avgiften ytterligare till 500 kr resp 250 och år 2000 till 600 respektive 300 kr. 2012 tillkom årliga kostnader på ca 10 000 kr för repetitionslokal. Årsavgiften höjdes vid årsmötet 2017 till 650 kr. Höjningen motiverades av den årliga kostnaden 40 kr per föreningsmedlem som inträdet i Sveriges Orkesterförbund (SOF) medförde.

Samarbete

Orkestern samarbetar regelbundet med Partille Sävedalens pastorat. Våra repetitioner sker i Partille församlingshem. Orkestern medverkar regelbundet med musik i församlingens verksamhet.

Sedan år 2017 är orkestern samarbetspartner med Kulturens bildningsförbund och sedan 2018 medlem i Sveriges Orkesterförbund. Föreningens tidigare ordförande Sven Larsson har drivit fram ett samarbetsprojekt mellan orkestrar i Västra Götaland som resulterat i en gemensam konsert i Domkyrkan i Göteborg år 2017 och en orkesterfestival i Göteborg våren 2019. Samarbetet har nu organiserats i den ideella föreningen Syskonorkestrarna i Väst där PKO är medlem.