Integritetspolicy

Om personuppgifter och vår integritetspolicy

Ändamålsbegränsning:
Partille Kammarorkester samlar in personuppgifter i syfte att administrera tillfälligt medlemskap eller medverkande i orkesterns verksamhet. I första hand för att för att praktiskt kunna delge information via e-post men även rapportera närvaro eller medverkan till våra bidragsgivare och samarbetspartners såsom; studieförbundet Kulturens, Svenska Orkesterförbundet och Partille Kommun.

Personuppgifter i form av bild, video eller ljudupptagning kan även användas i marknadsföringssyfte på föreningens hemsida partillekammarorkester.se, på vår FaceBook-sida, i redaktionellt syfte av tredjepart och i annat tryckt eller digitalt marknadsföringsmaterial.

Uppgiftsminimering:
Partille Kammarorkester samlar bara in de personuppgifter som är relevanta för ändamålet att bedriva föreningens verksamhet. Dessa är begränsade till:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Mailadress
 • Personnummer eller organisationsnummer

Personuppgifter i form av bild, video, ljudupptagning samt i vissa fall namn i samband med repetitioner, konserter och publika åtaganden kan förekomma. Dessa används till marknadsföring av föreningen samt föreningens verksamhet och är i mesta möjliga mån begränsade till att inte innehålla andra identifierbara personuppgifter som kan kopplas till medverkande, om inte uttryckligen tillstånd inhämtats i förhand för det specifika ändamålet.

Lagringsminimering:
Personuppgifter för medverkande sparas digitalt. Personuppgifterna sparas enbart så länge medverkande har ett åtagande inom orkesterverksamheten och tills dess att behov inte längre finns för administration av detsamma.

Personuppgiftsansvarig:
Styrelsen för Partille Kammarorkester.
Kontaktperson är i första hand styrelsens ordförande:

2020 09 28
Ingeborg Palmér
info@partillekammarorkester.se 

Skydd av personuppgifter:

 • Inga personuppgifter som samlas in för administrativa ändamål sparas digitalt på cloud- eller tredjeparts lagringstjänster med tillgång för utomstående. 
 • Inga personuppgifter vidarebefordras manuellt eller via digital tjänst till tredjeland (utanför EU/EES).
 • Personuppgifter i form av medverkan på bild, video eller ljudupptagning för marknadsföringsändamål överförs till tredjeland vid användning på sociala medier eller digitala strömningstjänster för media såsom FaceBook, YouTube, Vimeo. 
 • Medverkande skall informeras om personuppgiftshantering samt behandling av dessa .
 • Föreningen samlar in såväl medlemmars som medverkandes frivilliga och specifika samtycke till insamling och behandling av personuppgifter genom ett digitalt avtal (via formulär på föreningens webbplats) där medverkande ges tillfälle att ge, förnya eller ta tillbaka tidigare givet tillstånd för vidare användning av personuppgifter i form av namn, bild, video eller ljudupptagning i marknadsföringssyfte.
 • Medlemmar har rätt till att begära radering av personuppgifter permanent ur register vid avslutat åtagande och vid enstaka, specifika ändamål ur marknadsföringsmaterial.