Arco-Attacca-Da Capo

Partille Kammarorkester har beviljats nyorienteringsbidrag med 45 000 kronor från Ideell Kulturallians för att genomföra projektet Arco – Attacca – Da Capo. 

Projektet är uppdelat i tre ”delprojekt” vilka syftar till att sätta stråkmusik i fokus, skapa kultursamarbeten där unga fortsätter som solister och få vuxna att åter börjar spela med sina stråkinstrument igen.


ARCO
”Att spela med stråke”

är delprojektet där vi vill uppmärksamma stråkmusiken som en viktig musikgenre i samhället. Genom att skapa dialog med kommun, kulturskola och andra kulturorganisationer hoppas vi öka förutsättningarna för att genomföra konsertsamarbeten och nya kulturevenemang som kan väcka nyfikenhet för stråkmusik hos både unga och vuxna. Under juni deltog orkestern med kvartettspel vid Partille kommuns barn och ungdomsfestival ”Oluffs Galej” samt medverkade och spelade vid Kåsjögårdens midsommarfirande

En höjdpunkt i Arco-projektet var deltagandet i SIV Orkesterfestival där vi med stöd av Finn Rosengren som dirigent presenterade ett fint program för stråkorkester, flöjtsolist och harpa.

Konserten finansierades med bidrag från Sveriges Orkesterförbund, Ideell Kulturallians och Kulturens.

Med stöd av projektmedel anlitades Finn Rosengren för musikalisk ledning för festivalkonserten 30/9.  Finn har lång professionell erfarenhet, bla från Göteborgsoperan och har också både tålamod och sinne för att locka fram det bästa från en fritidsorkester. Förutom repetitionsarbete spelade han en stor roll för att finna en lämplig repertoar som passar för stråkorkester, flöjtsolist och harpa. Stråkmusik ligger honom varmt om hjärtat, och han har även bidragit mycket för att bredda orkesterns repertoar genom att hitta musik som annars kanske inte spelas så ofta, eller som nu att arrangera om ett verk själv. 


ATTACCA
”Att spela direkt utan uppehåll” 

Projektnamnet Attacca syftar till att vi vill uppmuntra unga musiker att gå vidare till nästa nivå utan allt för stora avbrott eller pauser. Som fritidsorkester vill vi visa att det finns spelsammanhang även efter kulturskola och musikgymnasium, men också uppmuntra unga musiker till fortsatt utveckling i sitt spelande genom att de själva får pröva vara solister. Vi strävar efter att erbjuda musikstuderande eller nyexaminerade musiker uppdrag vilket gör att de lättare också kan etablera sig i musikervärlden. 

Till Orkesterfestival-konserten 30/9 anlitade vi 2 nyligen examinerade musiker för att stötta upp orkestern: 

Harpist Malin Kjellgren är uppvuxen i Göteborg och tog i våras sin examen från Högskolan för scen och musik. Parallellt med studierna har hon frilansat både som orkester- och kammarmusiker. Programmet under orkesterfestivalen har särskilt valts ut för att vi skall kunna spela och uppleva så många verk som möjligt med harpan, vars 47 strängar skapar en unik klangfärg.

Cellist Marcus Bertzén har spelat med orkestern vid flera tidigare spelningar, men i år är det första gång som färdig examinerad musiker. Marcus har gått Master och Post Graduate Diploma på Stavanger Universitet, Norge och examinerades i januari i år. Han har nyligen flyttat till hemorten Trollhättan för att arbeta med undervisning och frilans. Tur för oss då han nu med kort varsel kunde anlitas som extramusiker i cellostämman.

Under hösten och vintern 2023-24 kommer Partille Kammarorkester genomföra två konserter inom projektet Attacca där yngre stråkmusiker får fokuset som solister och få pröva hur det känns att spela tillsammans med en stråkorkester med större klang. Orkesterspel är ett bra exempel på fritidsaktivitet som fungerar över generationsgränserna. Vi hoppas konserterna leder till många ringar på vattnet för det ideella kulturlivet i framtiden. 

Fredag 24 november
Konsert i Partille Kulturum där unga stråkmusiker från Göteborgs Suzukiförening får möjlighet att spela solistverk till stråkackompanjemang. De kommer framföra Bach Dubbelkonsert.
Ytterligare en ung lovande violinst, Tekla Kolar Konkoli från musikgymnasiet i Stockholm kommer framföra Vieuxtemps Souvenirs D’Amerique, ett verk som hon också övar in för att söka vidare till musikhögskola. 
Partille Kammarorkester och Suzukigruppen kommer framföra Warlocks Capriol Suite som gemensamt orkesterverk. Dirigent för konserten är Pierre Torwald
Läs mer om konserten här.

Februari 2024
I slutet av februari får vi äntligen tillfälle att spela med Partille Kulturskola och deras lärare igen. Trots att vi båda repeterar mitt i centrala Partille så är det 7 år sedan senaste vi genomförde en gemensam konsert. Exakt datum och plats kommer meddelas framöver,  men tanken är att orkestrarna kommer ha gemensamma verk,  och solistverk på samma sätt som vid konserten i november.


DA CAPO
”Att spela från början igen”

Är projektet där vi vill erbjuda vuxna som tidigare spelat ett stråkinstrument, men av olika anledningar slutat, att våga återuppta spelandet igen, i ett kravlöst men strukturerat sammanhang, såsom i öppna repetitioner, workshops eller som en mer strukturerad nybörjarkurs i orkesterspel. 

# Da Capo projektet har tillfälligtvis pausats eftersom vi med våra ideella krafter inte kan projektera allt samtidigt. Projektet är också lämpat att samarrangeras med annan organisation för att få bättre spridningskraft. Men vi håller tankarna på projektet levande och har hopp att inom kort återkomma med vilka aktiviteter som kan genomföras.

Har du förslag eller vill vara med som deltagare, stråkpedagog eller dirigent, är du såklart välkommen att kontakta oss!

Med vänlig hälsning, ordförande Ingeborg Palmér
info@partillekammarorkester.se

Dela på Facebook
fb-share-icon