Inspelningsrepetition i Jonsered

Ny teknik mötte gammal musik

Under Coronapandemin begränsades ju våra, och alla fritidsorkestrars, möjligheter till att spela för publik rejält under en lång period. Vi fick uppfinna alternativa vägar att både repetera och sprida vårt musicerande. Men med hjälp av tekniken – som möjliggjordes såväl av bidrag för inköp av inspelningsutrustning och stort engagemang (och tålamod) av dirigenter och orkestermedlemmar så lyckades vi hålla båda spel och repetitioner igång. Bl a köptes det in kameror, mikrofoner och stativ som vi utnyttjat för att spela in oss själva.

Vi har som ambition att fortsätta dokumentera och spela in även framöver, och som del i den fortsatta digitala satsningen spelade vi in vår senaste repetition. Inspelningen, i form av en digital workshop, gjordes med bidrag från Partille Kommun. Jonsereds Kyrka ställde upp med lokal, Finn Rosengren som dirigent och Claes Lestén som inspelningsassistent. Vi spelade in första satsen i Carl Stamitz ”Orkesterkvartett F-dur Op. 4” och Valborg Aulins ”Elegie”.

Det återstår en del jobb med att klippa ihop, redigera och publicera resultatet, men kommer förhoppningsvis att kunna presenteras här på hemsidan inom kort. Håll ögon och öron öppna.

Dela på Facebook
fb-share-icon