Workshop – Julmusik för Stråkar 2022

Partille Kammarorkester bjuder in till öppen workshop med jultema måndag 5/12

Längtar du efter att spela i en stråkorkester? Har du kanske spelat förut men det var länge sedan? Eller vill du bara prova ett nytt spelsammanhang? Välkommen att spela med oss!


Måndag den 5/12 bjuder Partille Kammarorkester in dig som spelar violin, viola, cello eller kontrabas till vårt sista rep för terminen. Dirigent Finn Rosengren och konsertmästare Malin Bergman leder en workshop med julmusik passande för stråkorkester.

Är du ung, pensionär eller mittemellan spelar ingen roll, vi delar spelglädje under samma förutsättningar. Det blir traditionella jullåtar, Corellis julkonsert ”Fatto per la notte di natalo” och första satsen i Karl Jenkins Palladio. Noter skickas givetvis ut i förväg. 

Anmälan till workshopen 5/12 är stängd

Skulle du vilja spela med oss, eller pröva på och sitta in på någon kommande repetition 2023, så hör gärna av dig till info@partillekammarorkester.se

Ungefärliga hålltider workshop – Julmusik för Stråkar 2022

19.00 Workshop med julmusik för stråkar, Finn Rosengren
20.10 Fika och info från styrelsen
20.30 – 21.15 Fortsättning workshop

Lokal: Partille Församlingshem

Partille Kammarorkester 2022


Övrig information

Workshopen 5/12 anordnas med hjälp av bidrag från Partille Kommun och rapporteras enligt Kulturens regler för studieförbundsverksamhet. Vid bekräftad medverkan kommer vi därför behöva ta in ytterligare personuppgifter i form av personnummer.

Delar av workshopen kan komma att fotodokumenteras samt användas för spridning i våra sociala kanaler och på hemsidan. Vid medverkan kommer vi därför även att be dig fylla i ett separat samtyckesformulär.

Har du några frågor och funderingar?
Skicka ett mail till  info@partillekammarorkester.se 
eller kontakta ordförande Ingeborg Palmér på 0797964481 


Inspelningsrepetition i Jonsered

Ny teknik mötte gammal musik

Under Coronapandemin begränsades ju våra, och alla fritidsorkestrars, möjligheter till att spela för publik rejält under en lång period. Vi fick uppfinna alternativa vägar att både repetera och sprida vårt musicerande. Men med hjälp av tekniken – som möjliggjordes såväl av bidrag för inköp av inspelningsutrustning och stort engagemang (och tålamod) av dirigenter och orkestermedlemmar så lyckades vi hålla båda spel och repetitioner igång. Bl a köptes det in kameror, mikrofoner och stativ som vi utnyttjat för att spela in oss själva.

Vi har som ambition att fortsätta dokumentera och spela in även framöver, och som del i den fortsatta digitala satsningen spelade vi in vår senaste repetition. Inspelningen, i form av en digital workshop, gjordes med bidrag från Partille Kommun. Jonsereds Kyrka ställde upp med lokal, Finn Rosengren som dirigent och Claes Lestén som inspelningsassistent. Vi spelade in första satsen i Carl Stamitz ”Orkesterkvartett F-dur Op. 4” och Valborg Aulins ”Elegie”.

Det återstår en del jobb med att klippa ihop, redigera och publicera resultatet, men kommer förhoppningsvis att kunna presenteras här på hemsidan inom kort. Håll ögon och öron öppna.

Konsert – ”Musik från fyra sekel” i Partille Kulturum

Partille Kammarorkester konsert Kulturum

Musik av fem olika kompositörer från fyra olika århundraden. Och med två dirigenter, varav en som solist.

Plats

Partille Kulturum, Utställningshallen

Datum

2022 11 12


Konserten genomfördes i Partille Kammarorkesters egna regi, med Pierre Torwald (som flera gånger tidigare hållit i dirigentpinnen för PKO) som trumpetsolist och med Finn Rosengren som dirigent.
Det här var det andra av två uppföranden av konsertprogrammet med temat ”Musik från fyra sekler” som ursprungligen skulle ha uppförts 2020. Den planerade konserten fick då ställas in till följd av den uppblossande Coronapandemin och dess påföljande restriktioner.

Några skillnader i det ursprungliga programmet från 2020 var att första stycket byttes ut från Purcells trumpetsonat till Torellis Sonata samt att Griegs Holbergsvit utgick. Purcell hann vi genomföra med Pierre som både solist och dirigent under Orkesterfestivalen 2021 och Grieg spelades under ledning av Cecilia Ekmark på vår konsert i Lane Ryr i början av året.

Annette Lennartsson stöttade orkestern på Cembalo. Några sena bortfall p g a sjukdom täcktes tacksam upp på kort varsel av Pernilla Borg på andra violin och Ann-Marie Andersson på kontrabas.

Konserten genomfördes med stöd från Partille Kommun, Sveriges Orkesterförbund SOF och Kulturens studieförbund.

Vårt program

  • Giuseppe Torelli (1658-1709) – Sonata i D-dur för trumpet och stråkorkester
    Trumpet: Pierre Torwald
  • Carl Stamitz (1746-1801) – Orkesterkvartett F-dur Op. 4.
  • Valborg Aulin (1860-1928) – Elegie Op. 8. no 3
  • Rezsö Sugár (1919-1988) – Två stycken för stråkorkester för ungdomar
  • Lars-Erik Larsson (1908-1986) – Concertino för trumpet och stråkorkester. Op. 45. nr 6
    Trumpet: Pierre Torwald

Dirigent – Finn Rosengren
Solist, trumpet – Pierre Torwald
Konsertmästare – Malin Bergman

Affisch – konsert i Partille Kulturum 2022 11 12