Nordiska toner i Lane-Ryr

Under årets första månader har vi repeterat för fullt inför vår nästa kommande konsert – musikgudstjänsten söndag 20 mars 16:00 i Lane-Ryrs kyrka under ledning av Cecilia Ekmark.

Vi börjar bli ganska luttrade vid att restriktioner och rekommendationer sätter käppar i repetitionshjulen. Pandemin ställde naturligtvis till det i början av året, igen – men vi har gjort vårt yttersta för att få till såväl digitala som fysiska repetitioner för att hinna lära oss och få ihop ett, för orkestern, helt nytt och spännande konsertprogram.

Musiken vi kommer att framföra i Lane-Ryr skapades omkring förra sekelskiftet – en spännande period då Europa förändras och nya uttryckssätt skapas inom konst, vetenskap och filosofi. Partille Kammarorkester kommer framföra hela och delar av verk av fem nordiska kompositörer:

Carl Nielsen var endast 22 år gammal när han skrev sviten för stråkorkester 1988. Vid framförandet på Tivoli i Köpenhamn var den en stor succé. Här spelas enbart Preludiet som har en något mörk men utsökt vacker karaktär.

Ture Rangström är en av svensk tonkonsts mest särartade begåvningar. Han var inte intresserad av att studera eller eller använda sig av kontrapunkt i sina kompositioner utan utvecklade istället en egen stil. Divertimento elegiaco är skrivet 1918 och här hörs ett utsökt klangspel i lätt och luftig karaktär. 

Edvard Griegs från Holbergs tid eller Svit i gammal stil är skrivet till 200-års jubiléet av författaren Ludvig Holberg. Stycket skrevs ursprungligen för piano 1884 men omarbetade sedan av tonsättaren själv för stråkensemble ett år senare. Sviten är skriven i neoklassicistisk stil med fem satser baserade på dansformer från 1700-talet.

Stenhammars Vattnet rörs och vinden spelar är i original skrivet för röst och piano 1903 och ingår i Fem sånger (nr 1) med dikter av Bo Bergman. Här i arrangemang för stråkensemble av orkesterns cellist Sven Larsson.

Till sist spelas Norrländsk Svit av Gunnar Hahn. Hahn utgick ofta från folkmusik eller visor i sina kompositioner vilket tydligt hörs i sviten. Detta verk är skrivet 1973, dvs betydligt senare än övrig musik i programmet. 

Läs mer

Dela på Facebook
fb-share-icon