Folk och Barock – digitalt 2021

Folk och Barock – digitalt 2021 är samlingsnamnet på ett projekt som sammanfattar vad vi arbetat med under covidåret.


Projektet beviljades bidraget –Kulturens kapillärer från Ideell Kulturallians som stödjer lokalt engagerade föreningar att genomföra covidanpassad kulturell verksamhet under 2021. 

I satsningen ”Kulturens kapillärer” stöttar Ideell kulturallians 216 projekt runt om i Sverige

Under våren 2021 var Partille Kammarorkester mer digital än någonsin. 


Med ett lånat Zoom-konto övade vi våra stämmor via en gemensam spotifylista och sänkte speltempot med appen Amazing Slow Downer.
Under våren genomförde vi :

  • 12 digitala orkesterrep med vår barock-erfarna dirigent Pierre Torwald
  • 4 digitala workshops med folkmusikern Jack Johansson
  • 1 digitalt musikquiz

Läs mer om vårt digitala spelår 

För bidraget vi fått från Ideell Kulturallians har vi nu köpt in ett eget Zoom-abonnemang, appen Amazing Slow Downer, teknik och tjänst för digital lagring av ljudfiler, och så har vi anlitat extra repetitör för de utomhusrep som vi genomförde i maj/juni. Men största delen av bidraget har vi satsat på inköp av egen ljud och videoinspelningsutrustning. 

Utrustningen kommer kunna användas i pedagogiskt syfte för att spela in och dela övningsstämmor, genomföra digitala repetitioner eller workshops och senare spela in våra konserter och dela digitalt till publik.

Som inspiration gick i våras tre av våra medlemmar SOF:s kurs i streaming. Med de tips de fick därifrån och med bidrag från Ideell Kulturallians har vi nu köpt in ljudinspelningsutrustning, videokameror och mikrofoner. Under hösten kommer vi fokusera på att lära oss använda utrustningen,genom att då och då spela in våra egna rep. Första övningstillfället blir vid repet 30 augusti.

Dela på Facebook
fb-share-icon