Snart blir det Förklädd Gud – i Hjällbo

Nästa konsert för Partille Kammarorkester blir i Hjällbo Kyrka 21/5 kl 19:00. Den här gången håller vi inte konsert som fristående orkester utan som stråkar i en större sammansatt orkester, tillsammans med kör, solister och recitatörer, under ledning av Leif Tullhage.

Förutom Lars-Erik Larssons och Hjalmar gullbergs lyriska svit ”Förklädd Gud” spelas Bachs ”Jesus bleibet meine freude” samt Mozarts ”Laudate Dominum”.

Läs mer

Affisch – Förklädd Gud i Hjällbo 21/5 2022

Workshop – Barock och Digital

I november 2021 genomförde Partille Kammarorkester en egen barockworkshop tillsammans med Pierre Torwald i Jonsereds Kyrka. På programmet stod Concerto Pastorale av Johann Melchior Molter.

Då workshopen var en del av vår digitala satsning under pandemiåret 2021 och vi tog tillfället i akt att dokumentera resultatet av workshopen på film. Inspelningen möjliggjordes till stor del av det bidrag för inköp av utrustning vi fått från Ideell Kulturallians.

PKO spelar Concerto Pastorale av Johann Melchior Molter under ledning av Pierre Torwald.

Tack till Claes Lestén som hjälpte oss filma. Och till Bodil Brehmer som styrde upp inspelning och klippte ihop det hela.Johann Melchior Molter 1696-1765

Kompositör, hovmusiker och violinist som är samtida med Johann Sebastian Bach men något yngre. Molter var större delen av sitt liv hovmusiker, framför allt i Karlsruhe.

Molter studerade komposition i Venedig och Rom mellan 1719 och 1721. Stilmässigt är hans musik på väg från Barock till den mer galanta musikstilen  som florerade innan den Wien-klassiska musiken kom att dominera.

Molter var en flitig kompositör för orkestrar och kammarensembler. Han har skrivit några av musikhistoriens första klarinettkonserter. En av dessa har PKO framfört tidigare. Hans trumpetkonserter spelas också regelbundet.

Bland Johann Sebastian Bachs efterlämnade noter finns en Lucas-passion där musikhistorikerna tvekat om vem som komponerat. Nu lutar man åt att det är ett tidigt verk av Molter.