Om orkestern

Om orkestern

 

Partille kammarorkester är en stråkorkester verksam i Partille med omnejd (= Göteborg med omnejd).

 

Orkestern består av ett antal erfarna amatörer samt en professionell konsertmästare (Malin Bergman) som i vissa projekt också är orkesterledare.

 

Verksamheten utövas i projektform där varje projekt musikaliskt leds av en för uppgiften engagerad dirigent / orkesterledare.

 

Orkestern ägnar sig åt både sakral och profan musik, från alla epoker.

 

Repertoaren bestäms av orkestern i samråd med respektive dirigent /orkesterledare.

 

Orkestern tilldelades PARTILLE KOMMUNS KULTURPRIS 2014.

PKO © 2016