Om orkestern

Partille Kammarorkester - PKO


Partille kammarorkester är en stråkorkester, tillika ideell förening, som sedan 1944 varit verksam i Partille med omnejd (= Göteborg med omnejd). Orkestern består av 25-tal erfarna amatörer och spelar klassisk musik från olika epoker, från barock till nutid.


Partille Kammarorkester leds av professionella dirigenter och musiker, som varierar från projekt till projekt och som med sina olika kompetenser bidrar till orkesterns musikaliska utveckling. Under senaste åren har vi samarbetat med bland andra Finn Rosengren, Ingrid Sjönnemo, Magnus Wassenius, Pierre Torwald.

Orkestern har även en fast professionell konsertmästare, Malin Bergman, som i vissa projekt även är orkesterledare. Som amatörorkester med professionell ledning, bidrar vi aktivt till Västsvenskt musikliv med flera konserter varje termin.


Repertoaren bestäms av orkestern i samråd med respektive dirigent /orkesterledare. Vi spelar klassisk musik från barock till nutid, såväl rent instrumental som till körverk eller tillsammans med solister. Ibland samverkar vi med blåsmusiker. Det är inte ovanligt att vi framför verk som  annars sällan spelas, samt nyskriven musik. Senaste åren har orkestern dessutom gett flera unga musikstuderande möjlighet att debutera som solister.


Orkesterns medlemmar är erfarna amatörer i alla åldrar, med det gemensamma intresset att vi gillar att spela klassisk stråkmusik. Vi repeterar måndagar kl 19-21.30 (inkl fikapaus) i centralt belägen lokal i Partille. Den som spelar med i orkestern erlägger en medlemsavgift på 650kr/år till föreningen Partille Kammarorkester. För föreningens drift och planering utses årligen en styrelse av årsmötet.


Blir du nyfiken att spela i Partille Kammarorkester? Välkommen att kontakta oss! 


Kom gärna och lyssna på våra konserter!

Aktuella konserter läggs upp här på hemsidan

eller följ oss via Facebook @partillekammarork
SAMARBETSPARTNERS 


Partille Kammarorkester ingår i ett samarbete

mellan fritidsorkestrar i Västsverige

Syskonorkestrarna i Väst

www.syskonorkestrarnaivast.simplesite.com


Partille Kammarorkester är medlem i 

Sveriges Orkesterförbund, SOF.

Medlemmar i orkestern får bla viss rabatt på kurser som arrangeras av SOF.


Orkestern får ävem stöd av 

studieförbundet KULTURENs och Partille Kommun PKO © 2019